Deconvolution app


V této aplikaci je implementován dekonvoluční algoritmus Richardson - Lucy a dvě vylepšení tohot algoritmu. Tyto nadstavby mají hlavní těžiště užití v astrofotografii (ostatně proto byli také vyvinuty). 

Těmi jsou: 

  • RL_plus 
  • RL_multi

Tento  program vznikl v rámci bakalářské práce našeho zakladatele (Ondřej Brůha) na Unicorn University.


MacOS: 

Windows: